Thông tin công ty

Giới thiệu Công ty

Thử thách và đam mê không ngừng để phát triển thuốc mới mang tầm thế giới

TÌM HIỂU THÊM

Sứ mệnh và tầm nhìn

Chúng tôi xin được giới thiệu triết lý và các mục tiêu của Công ty Cổ phần JW Euvipharm cho những cơ hội và thử thách mới.

TÌM HIỂU THÊM

Cơ sở sản xuất

Là nhà máy được chứng nhận WHO-GMP, JW Euvipharm đang sản xuất dược phẩm với quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt bằng cơ sở sản xuất và thiết bị phân tích có thể tạo ra những loại thuốc tốt nhất.

TÌM HIỂU THÊM

R&D

Giới thiệu công nghệ nền tảng

Công ty cổ phần JW Euvipharm đang nghiên cứu và nỗ lực không ngừng nghỉ để đưa ra những sản phẩm mới dựa trên bề dày kinh nghiệm và Know-how được Tập đoàn JW tích lũy trong lĩnh vực dược phẩm điều trị.

TÌM HIỂU THÊM

Giới thiệu đường ống nghiên cứu thuốc (Pipeline)

Công ty cổ phần JW Euvipharm giới thiệu đường ống nghiên cứu thuốc trong việc phát triển thuốc mới

TÌM HIỂU THÊM

Giới thiệu trung tâm nghiên cứu

Chúng tôi mang lại nhiều dịch vụ sức khỏe tốt hơn nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến

TÌM HIỂU THÊM

Danh mục sản phẩm