Chính sách nghiên cứu

Công ty cổ phần JW Euvipharm đang nghiên cứu và nỗ lực không ngừng nghỉ để đưa ra những sản phẩm mới dựa trên bề dày kinh nghiệm và Know-how được Tập đoàn JW tích lũy trong lĩnh vực dược phẩm điều trị.

Liên kết phát triển các liệu pháp điều trị mới có tính đột phá (Breakthrough Therapy) và Incrementally Modified Drugs của Tập đoàn JW.

Chuyển giao công nghệ các sản phẩm được phát triển trên nền tảng công nghệ của Tập đoàn JW.

Tiếp nhận các sản phẩm được cấp phép ban đầu.