Thông báo khám sức khoẻ định kỳ 2023

Kính gửi: Toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần JW Euvipharm

Phòng Hành chính Nhân sự trân trọng gửi đến Anh chị thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ năm 2023:
Thời gian tổ chức: Thứ 5 ngày 18/05/2023
07h-08h00: Lấy máu xét nghiệm.
08h00 -11h00: Chụp X Quang, thông báo kết quả xét nghiệm, và khám các chuyên khoa còn lại.

THÔNG-BÁO-KHÁM-SỨC-KHỎE-DỊNH-KỲ-NĂM-2023