Liên hệ với chúng tôi

Công ty Cổ phần JW Euvipharm sẽ luôn lắng nghe quý khách hàng

Mỗi công ty thành viên của Tập đoàn JW đều có hướng dẫn liên hệ trên trang web của từng công ty nhằm giải đáp nhanh chóng các thắc mắc hoặc yêu cầu của khách hàng và cổ đông. Quý khách vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để được giải đáp nhanh chóng và chính xác.

Liên hệ với chúng tôi

Hỏi đáp 1:1
 • Điện thoại:
 • 0272 37 79 623 (Gọi từ nước ngoài +84 272 37 79 623)
 • 0272 37 79 624 (Gọi từ nước ngoài +84 272 37 79 624)
 • Giờ làm việc: Các ngày trong tuần 07:30 ~ 16:30
  (Giờ nghỉ trưa 11:00 ~ 12:15)

Liên hệ với chúng tôi

Sự đồng ý của người dùng đối với chính sách bảo mật

JW Euvipharm Joint Stock Company sẽ không sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho các mục đích khác ngoài mục đích dịch vụ có liên quan.

Công ty Cổ phần JW Euvipharm sẽ không sử dụng thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho các mục đích khác ngoài mục đích dịch vụ có liên quan.

Các hạng mục thông tin cá nhân được thu thập và phương thức thu thập

A. Các hạng mục thông tin cá nhân được thu thập khi cung cấp các dịch vụ tư vấn dành cho việc hỗ trợ khách hàng và phương thức thu thập

 • (1) Các hạng mục thu thập
  • (a) Các hạng mục bắt buộc: Tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại
 • (2) Phương thức thu thập
  • (a) Người dùng phải đơn phương nhập thông tin vào những khoảng trống khai báo thông tin cá nhân được cung cấp để sử dụng các dịch vụ như tư vấn dành cho khách hàng.

Thu thập thông tin cá nhân và mục đích sử dụng

Công ty Cổ phần JW Euvipharm thu thập thông tin cá nhân sau đây cho các mục đích sau.

 • A. Dành cho việc tự xác thực và xử lý danh tính cá nhân để sử dụng các dịch vụ như tư vấn dành cho khách hàng: Tên, e-mail
 • B. Dành cho lộ trình giao tiếp thuận lợi được bảo mật như thông báo và xử lý các khiếu nại: E-mail, số điện thoại
 • C. Dành cho mục đích ngăn chặn việc sử dụng trái phép, không có thẩm quyền, và phân tích tần suất kết nối hoặc thống kê đối với việc sử dụng dịch vụ của thành viên: Đăng nhập kết nối, Địa Chỉ IP

Chia sẻ và cung cấp thông tin cá nhân thu thập được

Theo nguyên tắc Công ty Cổ phần JW Euvipharm sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ sau đây.

 • A. Trong trường hợp người dùng đồng ý trước
 • B. Trong trường hợp được yêu cầu bởi luật pháp hoặc một cơ quan điều tra yêu cầu theo thủ tục và các phương pháp quy định tại Đạo Luật dành cho các mục đích điều tra
 • C. Trong trường hợp có một yêu cầu theo thủ tục được quy định trong các luật phù hợp khác

Ủy thác xử lý thông tin cá nhân

Công ty Cổ phần JW Euvipharm sẽ không ủy thác thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên công ty thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
Trong trường hợp cần thiết phải làm như vậy trong tương lai, các nội dung về công việc ủy thác sẽ được thông báo đến bạn để nhận được sự đồng ý từ bạn.

Thời hạn sở hữu và sử dụng các thông tin cá nhân đã được thu thập

 • A. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được xóa bỏ sau khi hoàn thành mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân nhận được. Tuy nhiên, có thể có yêu cầu sở hữu thông tin trong một khoảng thời gian nhất định trong các trường hợp dưới đây.
  • (1) Trong trường hợp thông tin liên quan được sở hữu 3 tháng sau khi không sử dụng nhằm mục đích ngăn chặn sự tái diện của các thành viên phạm tội
  • (2) Trong trường hợp được yêu cầu bảo quản thông tin theo các bộ luật khác như luật liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng thương mại điện tử (6 tháng)
Đồng ý

Gửi Thông Tin

  Địa chỉ

  Công ty Cổ phần JW Euvipharm
  Địa chỉ: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ , huyện Đức Hòa , tỉnh Long An, Việt Nam

  Call center

  Hotline CSKH:
  0272 37 79 623
  0272 37 79 624

  Công ty Cổ phần JW Euvipharm
  Địa chỉ: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ , huyện Đức Hòa , tỉnh Long An, Việt Nam

  Hotline CSKH:
  0272 37 79 623
  0272 37 79 624