Sứ mệnh và tầm nhìn

Chúng tôi cam kết chăm sóc sức khỏe con người

Nhằm hướng đến cam kết thực hiện những trách nhiệm xã hội và sức khỏe cộng đồng, chúng tôi luôn cung cấp các sản phẩm được sản xuất với công nghệ tiên phong, các dịch vụ hỗ trợ sức khỏe thông qua các hoạt động thiết thực và không ngừng theo đuổi sự hài lòng và hạnh phúc của khách hàng, cổ đông và nhân viên.

Tập đoàn toàn cầu về chăm sóc sức khỏe có nền tảng phát triển dựa trên năng lực công nghệ tiên phong.

Với nền tảng công nghệ tên phong, chúng tôi luôn sẵn sàng trở thành một Tập đoàn chăm sóc sức khỏe toàn cầu không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế giới trong lĩnh vực sản xuất, tiếp thị dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và kỹ thuật công nghiệp.