Giới thiệu công ty

Thử thách và đam mê không ngừng để phát triển thuốc mới mang tầm thế giới

Sản xuất các loại dược phẩm chất lượng cao với nhiều dạng bào chế khác nhau.

Chúng tôi cung cấp các loại dược phẩm chất lượng cao với nhiều dạng bào chế khác nhau, từ dạng viên nén, viên nang đến dạng thuốc mỡ, thuốc uống dạng lỏng, thuốc tiêm bột, dựa trên nền tảng công nghệ cao và nguồn nhân lực lành nghề nhằm đáp ứng các yêu cầu và mức độ của thị trường.

Giới thiệu các loại thuốc mang tính cạnh tranh thông qua việc kết nối với Tập đoàn JW

Công ty Cổ phần JW Euvipharm cùng với Tập đoàn JW đang nỗ lực để đưa vào sản xuất các loại thuốc mang tính cạnh tranh dựa trên nền tảng công nghệ cao và nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm. Chúng tôi cố gắng sản xuất nhiều loại thuốc có chất lượng vượt trội, có khả năng dẫn đầu thị trường Việt Nam, từ những loại thuốc đã được công nhận trên thế giới đến những loại thuốc mới nhằm đáp ứng sự thay đổi của thị trường.